Natura-2000

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet szerinti Natura 2000 hatásbecslésre.

natura-2000.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a természetvédelmi tanácsadás, Natura 2000 hatásbecslés elkészítése, és a természetvédelmi monitoring területén. Vállalunk komplex környezetvédelmi engedélyeztetést is az alábbi eljárásokban:

1. építési engedély környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése;

2. előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedély kérelem tervezett beruházásokhoz, meglévő létesítmények bővítéséhez;

3. környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés, meglévő létesítmények környezeti hatásainak vizsgálata.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházással kapcsolatosan konzultáljon szakértőnkkel már a tervezési folyamat kezdetén, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet:

1. segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik;

2. szakértő csapatunk tagjai az élővilág-védelem különböző területeinek specialistái, közülük mindig a területen előforduló élőlénycsoport ismerői végzik a felmérést;

3. a projekt előkészítés és követés terén (szerződéskötés előtt, és után) is számíthat segítségünkre.

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése

A 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 15. melléklete szerint a kérelem tartalmi követelményei:

1. Azonosító adatok (terv készítője, beruházó)

2. Az érintett Natura 2000 terület adatai:

  • A Natura 2000 terület neve és kódja, státusza
  • Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás

3. A terv vagy beruházás adatai:

  • A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása
  • A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama
  • A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása
  • A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása stb.)
  • A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése
  • A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése
  • A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai a Natura 2000 területen megtalálható élőhelyekre, fajokra, a hatásokat bemutató térképmellékletek csatolásával, a várható kedvezőtlen hatások mértékének becslése mellett

5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások

6. A megvalósítás indokai

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése céljából javasolható illetve tervezett intézkedések

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések

Keresse szakértőnket bővebb információért!