Natura-2000

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet szerinti Natura 2000 hatásbecslésre.

natura-2000.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a természetvédelmi tanácsadás, Natura 2000 hatásbecslés elkészítése, és a természetvédelmi monitoring területén. Vállalunk komplex környezetvédelmi engedélyeztetést is az alábbi eljárásokban:

1. építési engedély környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése;

2. előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedély kérelem tervezett beruházásokhoz, meglévő létesítmények bővítéséhez;

3. környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés, meglévő létesítmények környezeti hatásainak vizsgálata.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházással kapcsolatosan konzultáljon szakértőnkkel már a tervezési folyamat kezdetén, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet:

1. segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik;

2. szakértő csapatunk tagjai az élővilág-védelem különböző területeinek specialistái, közülük mindig a területen előforduló élőlénycsoport ismerői végzik a felmérést;

3. a projekt előkészítés és követés terén (szerződéskötés előtt, és után) is számíthat segítségünkre.

A legfontosabb természetvédelmi kérdések — gazdasági szereplőknek

Az alábbiakban a leggyakoribb természetvédelemmel kapcsolatos kérdések megválaszolásával célunk a gazdasági szereplők tájékozódásának segítése. Minden kérdésnél feltüntetjük a vonatkozó jogszabályi hátteret is.

Mi az a Natura 2000 hálózat?

Az Európai Közösség tagállamai által meghatározott, egységes szempontrendszer szerint javasolt és kijelölt, európai jelentőségű természeti területek ökológiai hálózata. Magyarország területének mintegy 20,6%-a, Európa területének hozzávetőlegesen 17%-a a hálózat része (megközelítőleg Németország teljes területével egyenlő). Az érintett helyrajzi számokról a védett terület típusa szerinti, ezen belül pedig településenkénti bontásban a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletből tájékozódhat.

Mi alapján történt a Natura 2000 hálózatba tartozó területek kijelölése?

A Natura 2000 területeket az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján jelölték ki. Az 1979-es Madárvédelmi Irányelv (79/409/EEC), valamint az 1992-es Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EEC) végrehajtása minden uniós tagállam számára kötelező érvényű. A Natura 2000 hálózatot ezek alapján a különleges madárvédelmi területek (SPA; Special Protection Area), valamint a különleges/kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SCI; Sites of Community Importance) alkotják. Hazánkban a hálózatba tartozó földrészleteket 2004-ben jelölték ki, ökológiai szempontok alapján.

Milyen tevékenység folytatható a Natura 2000 hálózatba tartozó ingatlanokon?

Ha nincs egyéb korlátozás, a Natura 2000 területek kijelölése idején folytatott tényleges földhasználat korlátozás nélkül folytatható a továbbiakban is. Következésképpen, a kijelöléssel kártalanítás sem járt. A terület védelmi céljait akadályozó (engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli) tevékenység Natura területen nem végezhető. Új tevékenység illetve területhasználat (pl. földterület művelés alól történő kivonása) megkezdését megelőzően Natura 2000 hatásbecslés elvégzése válhat szükségessé.

Mi az a Natura 2000 hatásbecslés?

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti hatásbecslés, melyet a területileg illetékes elsőfokú természetvédelmi hatóság (területileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya) végez. Alapja a beruházó által készíttetett Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, melynek összeállítását élővilág-védelmi szakértő végezheti. Ehhez szükséges a beruházással érintett Natura területetek komplex felmérése. Mindez terepi munkát, és élővilágvédelmi (botanika, zoológia, ökológia) ismereteket feltételez, illetve behatárolja az évnek azt az időszakát, amikor a hatásbecslés elvégezhető.

Mikor van szükség Natura 2000 hatásbecslésre?

Akkor van szükség a hatásbecslésre, ha egy tervezett fejlesztés, beruházás Natura 2000 területet érint, vagy pedig jelentős hatással lehet egy ilyen területre. A jelentős hatás – általánosságban – akkor vélelmezhető, ha a tevékenység bármely vonatkozású hatásterülete a Natura 2000 hálózatba tartozó földrészletet érinti. A hatásterület megállapítása környezeti elemenként történik rendszerint előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezet­használati engedélyezés során.

Mi a Natura 2000 hatásbecslés időigénye, és az engedélyezési eljárás időtartama?

A hatásbecslési dokumentáció elkészítése önmagában néhány napot vesz igénybe. A terepi munka, felmérés időigényét a területnagyság befolyásolja, de alapesetben ez is elvégezhető egy részletes terepbejárással. Figyelembe kell azonban venni, hogy az élőhelyek, és az élőlények kizárólag vegetációs időszakban vizsgálhatók. A madárvédelmi területek felmérése a költő fajok itteni tartózkodásának időkeretén belül (jellemzően április végétől szeptemberig) végezhető. Az elkészült hatásbecslési dokumentáció hatósági elbírálásának időtartama (a hatásbecslés ügyintézési határideje) a KET alapján 30 nap, előzetes vizsgálati eljáráshoz kapcsoltan 45 nap.

Mikor engedhető meg egy beruházás Natura 2000 területen?

A tervezett beruházást a felügyelőség akkor engedélyezi, ha a hatásbecslés megállapítja, hogy az a Natura 2000 területre illetve a kijelölés alapjául szolgáló fajokra, élőhely-típusokra kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá nem ellentétes a jelölés céljaival. Ha a tervezett beruházás a Natura 2000 területre egyértelműen kedvezőtlen hatást gyakorolna, akkor megvalósítása csak akkor engedélyezhető, ha ahhoz kiemelt fontosságú közérdek fűződik (emberi egészség és élet védelme, köz biztonságának fenntartása, környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése).

Keresse szakértőnket bővebb információért!