Natura-2000

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet szerinti Natura 2000 hatásbecslésre.

natura-2000.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a természetvédelmi tanácsadás, Natura 2000 hatásbecslés elkészítése, és a természetvédelmi monitoring területén. Vállalunk komplex környezetvédelmi engedélyeztetést is az alábbi eljárásokban:

1. építési engedély környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése;

2. előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedély kérelem tervezett beruházásokhoz, meglévő létesítmények bővítéséhez;

3. környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés, meglévő létesítmények környezeti hatásainak vizsgálata.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházással kapcsolatosan konzultáljon szakértőnkkel már a tervezési folyamat kezdetén, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet:

1. segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik;

2. szakértő csapatunk tagjai az élővilág-védelem különböző területeinek specialistái, közülük mindig a területen előforduló élőlénycsoport ismerői végzik a felmérést;

3. a projekt előkészítés és követés terén (szerződéskötés előtt, és után) is számíthat segítségünkre.

Új Vörös Lista a méhekért!!!!

2015. szeptember 01.
Új Vörös Lista a méhekért

Az IUCN a közelmúltban publikálta a méhfajok új európai Vörös Listáját. Az Európai Bizottság által finanszírozott beszámoló elsőként nyújt információt mind az összes 1965 európai vadméhfajról, azok elterjedéséről, természetvédelmi státusáról; populációs trendjeikről és az azokat fenyegető veszélyekről.

A méhek nemcsak Európa biodiverzitásának részeként fontosak; a termények beporzása révén hajtott haszon anyagilag is kifejezhető, ennek mértékét szakértők az EU egészének gazdasága szempontjából évi 22 milliárd Euróra becsülik. Ugyankkor, a lefolytatott kutatás szerint az európai vadméhfajok 9,2%-át a kihalás fenyegeti, míg további 12% várhatóan a közeli jövőben hasonló helyzetbe kerül. 

A vadméhfajok fennmaradását veszélyeztető tényezők között kiemelt helyet foglal el az alkalmas élőhelyek nagymértékű pusztulása, amelyért részben az intenzív mezőgazdasági technikák terjedése, részben pedig egyes művelési módszerek változása (pl. a széna termesztésről a silózásra való áttérés) okolhatók. Nem vitatható el ugyanakkor a műtrágyák és a rovarölőszerek széleskörű használatának jelentősége sem. A városi fejlődés és a klímaváltozás is fontos kihalási kockázatot jelentenek. Különösen a poszméh-fajok populációit érintik súlyosan a felsorolt kockázati tényezők.

A beszámoló hangsúlyozza a hatékony védelmet megalapozó további kutatások szükségességét. Több, mint a fajok fele ugyanis adathiányosnak minősül a tekintetben, hogy nincs szakértő, aki a fajjal foglalkozna, továbbá sem adat, sem pedig anyagi forrás nem áll rendelkezésre a további kutatásokhoz. Ez pedig nemcsak a veszélyeztetettség mértékének megítélése, de a megfelelő védelmi intézkedések kidolgozása szempontjából is aggályos.

Bővebb információ: Európai méhek vörös listája